Shiatsu & Acupunctuur Johannes D. Heinzerling

lees meer over voor wie

Een klacht is het begin van een verandering. De behandelaar die alleen het symptoom bestrijdt schiet tekort. Veranderingen kunnen alleen plaatsvinden wanneer er genoeg ruimte voor is. Mijn werk bestaat er uit om er ruimte voor te maken. Klachten zijn uitingen van een onderliggend symptoom en met shiatsu doorbreek je dat patroon.
Door het symptoom in verband te brengen met het gehele lichaam en levenssituatie kan er verandering op gang komen en verdwijnt de klacht uiteindelijk. Dit proces verschilt per individu. Het is van belang dat u zichzelf trouw blijft en meewerkt aan uw eigen proces.

Dit betekent dat de behandeling van een ziektebeeld per persoon langer of korter kan duren. En ook dat de resultaten van een behandeling vaak verder gaan dan alleen het behandelen van de klacht. Een voorbeeld: iemand komt met klachten, het blijkt een darmontsteking. Via het persoonlijke proces komen niet alleen de oude toxines vrij en genezen de darmen maar de patient ziet ook hoe hij (of zij) spanningen gaande hield en weet een nieuw evenwicht te vinden door de therapie. Het is heel persoonlijk of deze genezing vooral wordt ervaren op het niveau van het lichamelijk bewustzijn of ook op een geestelijk vlak.

Iets meer over de spanning gaande houden:
Klachten ontstaan bij mensen die zware lasten met zich mee dragen.
Klachten kunnen in stand gehouden worden door de levenshouding die iemand heeft opgebouwd. Een lichamelijke en geestelijke crisis kan een uitdrukking zijn van grote veranderingsprocessen.
Met mijn behandelwijze raak ik de dieper gelegen energiestromen in uw lichaam. Dit wordt soms ook ervaren als aanraken wat verborgen is.
Door de behandeling ontstaat vaak een beter contact met het eigen lichaam, een heldere waarneming en gevoeligheid. Dit schept uiteindelijk een diepere verbinding met het eigen wezen en laat de samenhang en de betekenis van de eigen levensloop tussen geboorte en dood duidelijker worden.