Shiatsu & Acupunctuur Johannes D. Heinzerling

Praktijk

Kosten & afspraken

Kosten

Een behandeling duurt gemiddeld een uur en kost 90 euro. (vanaf 1-7-2017)

Betaalmogelijkheden:

De eerste vraag is of u uw eigen genezing langs deze weg wilt bevorderen. Dat is een vraag die vooraf gaat aan de vraag of u zich voor extra ziektekosten wilt verzekeren en vooraf gaat aan vergoeding door uw verzekeraar.

Ziektekostenverzekeringen die samenwerken met ZHONG: de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG), geven een vergoeding voor de behandeling. Voor informatie hierover kunt u rechtstreeks met uw verzekeraar contact opnemen of kijkt u hier.

Omdat ik in mijn praktijk niet beschik over een pin automaat verzoek ik u bij voorkeur de kosten voor een behandeling contant te voldoen.


 

Afzegtermijn

Indien u uw gemaakte afspraak wilt annuleren of wijzigen geldt een afzegtermijn van 2 dagen (48 uur). Bij latere annulering ben ik genoodzaakt de afspraak bij u in rekening te brengen.

Afspraak maken

Telefoon:
(030) 7850871 (bij afwezigheid graag inspreken op de voicemail)

E-mail:
Johannesdh@gmail.com

Reglement: tuchtrecht

Wanneer de patient klachten heeft t.a.v.de therapie of therapeut kan men een beroep doen op de klachtenregeling waar de beroepsvereniging Zhong onder valt. De instantie waar de patient een klacht kan indienen is onafhankelijk en heet  Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB). De procedure is op de website www.zhong.nl beschreven.//www.zhong.nl/index.mchil?page=Klacht-%20en%20tuchtrecht&id=1350