Shiatsu & Acupunctuur Johannes D. Heinzerling

lees meer over Acupunctuur

Hoe werkt Acupunctuur?

Onze lichaamsenergie circuleert door het lichaam via energiebanen, de zogenaamde meridianen. Elk orgaan heeft zijn eigen meridiaan. Deze meridianen vormen samen een complex netwerk waarin energie van voeding en ademhaling naar elk deel van het lichaam wordt doorgegeven. In een gezonde situatie is de energie in de mens in evenwicht. Wanneer de natuurlijke balans van dit evenwicht verstoord raakt, spreekt men van een ziekte. Normaal gezien is het menselijk lichaam in staat deze disbalans te herstellen. Lukt dit echter niet, dan kan het gebruik van acupunctuur uitkomst bieden. De acupunctuurpunten liggen op de meridianen. Door middel van het stimuleren van deze punten met ragfijne naaldjes kan de acupuncturist invloed uitoefenen op de stromen van energie door het lichaam. Wanneer u een acupunctuur behandeling ontvangt kunt u zich ook van de energiebanen bewust worden: u kunt ze waarnemen, voelen.
Je zou ook kunnen zeggen dat meridianen energetische snelwegen zijn die de fysieke structuur aansturen. De oppervlakkige meridianen geven via acupunctuurpunten toegang tot dieper liggende meridianen, die het gehele lichaam met elkaar verbinden. Elke toegang kan op verschillende manieren ingezet worden.

In vergelijking met de analytische kijk van Westerse medici, is de Chinese diagnostiek meer op het geheel gericht en kijkt naar verhoudingen in het lichaam. Dit geeft vooral bij chronische klachten een breed samenhangend beeld. Het lijf en zijn dynamische functies worden beschreven door middel van tegenpolen die van elkaar afhankelijk zijn en elkaar aanvullen. Bijvoorbeeld Yin en Yang, leegte en volheid, bloed en energie (chi), warmte en kou. Doordat je zicht hebt op de balans of onbalans tussen deze kwaliteiten kun je richting geven aan de behandeling.


Geschiedenis van acupunctuur

Acupunctuur heeft in vergelijk met de westerse geneeskunde een eeuwenlange continuiteit. Samen met de toepassing van Chinese medische kruiden, van Chi Gong (innerlijke bewegingsleer) en leefregels vormt acupunctuur het systeem van de TCG:Traditionele Chinese Geneeskunde. In de klassieke Chinese cultuur werd TCG op een hoog wetenschappelijk niveau bedreven. In het China van Mao is een versimpelde versie van TCG toegepast. Een deel van de oude kennis ging verloren. Tegenwoordig worden zowel in het Oosten als in het Westen de klassieke geschriften opnieuw gewaardeerd en via wetenschappelijk onderzoek bevestigd.

Literatuur
Traditionele Chinese Geneeskunde
Schrijver(s): Dr. Michael Grandjean en Dr. Klaus Birker
ISBN: 9020243780
Uitgever: Ankh-Hermes
Omschrijving
Goed leesbaar overzicht over de fundamenten van Chinese geneeskunde. Het geeft inzicht in het voor ons vreemde denkmodel van het functioneren van de mens en gaat in op alle belangrijke therapiemethoden.

Met het oog op de naald
Schrijver(s): Dr. Jan M. Kuppel-Hesselink en David J. Kopsky
ISBN: 9789020202243
Uitgever: Ankh-Hermes
Omschrijving
Wetenschappelijk onderbouwd boek over acupunctuur voor de kritische lezer. De schrijvers gaan op verschillende studies in en beschrijven de werkwijze van acupunctuur vanuit de Westerse geneeskunde. Het gebruik van acupunctuur vandaag in China en in de Westerse geneeskunde, wordt eveneens beschreven.


Handboek Chinese Geneeswijzen
(vertaling uit het Engels: The Web That Has No Weaver)
schrijver: Ted J. Kaptchuk
Uitgever: Kosmos, 2010
omschrijving
Een informatief werk over de Chinese denkwijze, medische traditie en cultuur. Aan de hand van ziektevoorbeelden wordt uitgelegd hoe symptomen en karaktertrekken worden gesystematiseerd om tot de uiteindelijke therapie te komen.

Terug naar Acupunctuur